نرم افزار FlashGet 3.7

 

نرم افزار FlashGet 3.7.0.1220 این برنامه مدیریت قوی و بالا بردن سرعت دانلود فایل هاست، و دلیل اصلی افزایش سرعت اینه که فایل ها را به طور مجازی به چند قسمت تقسیم می کنه و هر قسمت رو جداگانه دانلود می کنه، این عمل باعث افزایش سرعت تا ۵۰۰% خواهد شد. یکی دیگه از خصوصیات FlashGet اینه که به شما کمک می کنه تقریباً ۶۰% از فایل هایی که بعضی از سایت ها اجازه نمی دهند دانلود صورت بگیره به آسانی دانلود کنه.